บริษัท โร โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเดือนกรกฎาคม 2006 เราเป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านงานช่างเทคนิค งานด้านวิศวกรรม รับงานออกแบบ ประกอบ สร้าง ติดตั้ง รวมถึงซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข งานรื้อถอน และให้คำแนะนำปรึกษา ทั้งงานระบบเดิมและงานสร้างระบบใหม่ หรือแม้แต่งานจัดหาทั้งระบบ ตั้งแต่เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการสร้างโรงงาน บริษัทมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ได้รับการอบรม และฝึกฝนการทำงานมาอย่างมืออาชีพ ขอบข่ายงานได้แก่

 • งานระบบเครื่องกลและงานระบบท่อ
 • งานก่อสร้างและโครงสร้าง
 • งานสร้างไซโล ถัง และปล่อง
 • อุปกรณ์การลดเสียงดังจากการปล่อยระบบไอน้ำ
 • งานเครื่องจักร
 • งานบริการสั่งทำหรือสร้างตามความต้องการของลูกค้า
 • งานไฟฟ้า
 • ออกแบบและติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียและอ่างเก็บน้ำ
 • ที่ปรึกษางานทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม

Ro Solutions Co., Ltd. established on July 2006. We are a technical service, engineering and consultant company to design, set up and modify a small application up to building up a complete new factory for turnkey projects of

 • Mechanical and piping work
 • Construction work
 • Stack & silo & tank
 • Silencer
 • Machinery
 • Made to order
 • Electrical work
 • Design of treatment of wastewater and the catchment to consumers
 • Technical and Engineering work consultant